מוסך מורשה סאן יאנג

טיפולים סאן יאנג, מרכיבי הטיפולים בחלקים מקוריים בתקופת האחריות עפ"י הוראות היצרן וניסיון מקצועי.


טיפולים סאן יאנג ג'וי רייד
 200 - חלפים מקוריים

 • טיפול 1000 ק"מ 320 ש"ח
 • טיפול 3000 ק"מ 174 ש"ח
 • טיפול 6000 ק"מ כולל הח' מסנן אויר 480 ש"ח
 • טיפול 9000 ק"מ 174 ש"ח
 • טיפול 12000 ק"מ 1100 ש"ח טיפול גדול
 • טיפול 24000 ק"מ 1200 ש"ח 
 • טיפולים סאן יאנג ג'וי רייד 200 - חלפים חליפיים

*חלקים חליפיים איכותיים מבית היצרן קמינרי.

 • טיפול 3000 ק"מ 174 ש"ח
 • טיפול 6000 ק"מ 380 ש"ח
 • כולל מסנן אויר
 • טיפול 9000 ק"מ 174 ש"ח
 • טיפול 12000 ק"מ 900 ש"ח
 • טיפול 24000 ק"מ 1000 ש"ח
Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn Share to Google+ Google+